Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021

Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021

Πληροφοριες εκθετων

Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021
Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021
Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021
Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021
Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021
Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021
Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021
Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021

Κατοψη GRAPHICA EXPO 2021

Η GRAPHICA EXPO 2021 έχει δεσμεύσει 12.000 τμ. εκθεσιακής επιφάνειας η οποία εκτείνεται σε ένα επίπεδο στο MEC Παιανίας.

Παραπάνω βλέπετε την αρχική διάταξη των περιπτέρων στην αίθουσα. Οι διατάξεις και τα μεγέθη των περιπτέρων μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να τροποποιηθούν βάσει των αναγκών των εκθετών.

Κάθε τετράγωνο στην κάτοψη της έκθεσης αντιπροσωπεύει ένα (1) τετραγωνικό μέτρο.